ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剽-, *剽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剽, piāo, ㄆㄧㄠ] to rob, to plunder, to slice off; nimble, quick
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4386

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] to rob; swift; nimble, #80,455 [Add to Longdo]
[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, / ] pirate; to plagiarize, #31,044 [Add to Longdo]
[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, ] swift and fierce, #50,755 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げる[ひょうげる, hyougeru] (v1) to jest; to joke [Add to Longdo]
[ひょうきん, hyoukin] (adj-na,n) facetious; droll; funny [Add to Longdo]
軽者[ひょうきんもの, hyoukinmono] (n) comical person [Add to Longdo]
窃;ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] (n,vs,adj-no) plagiarism; piracy [Add to Longdo]
[ひょうとう, hyoutou] (n) highwayman [Add to Longdo]
[ひょうかん, hyoukan] (adj-na,n) fierceness; daring [Add to Longdo]
悍無比[ひょうかんむひ, hyoukanmuhi] (n,adj-na,adj-no) as fierce and nimble as any; daring and agile without equal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top