ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剖-, *剖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剖, pōu, ㄆㄡ] to bisect, to dissect, to slice
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2484

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pōu, ㄆㄡ, ] to cut, #12,483 [Add to Longdo]
[jiě pōu, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, ] to dissect (an animal); to analyze; anatomy, #9,946 [Add to Longdo]
[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis, #14,743 [Add to Longdo]
[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, ] profile; section, #28,739 [Add to Longdo]
[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy, #31,034 [Add to Longdo]
麻雀[jiě pōu má què, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] lit. to dissect a sparrow; fig. a preliminary test on a small sample, #108,110 [Add to Longdo]
[zòng pōu miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, / ] vertical section; longitudinal section, #151,753 [Add to Longdo]
人体解[rén tǐ jiě pōu, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, / ] human anatomy [Add to Longdo]
人体解[rén tǐ jiě pōu xué, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄒㄩㄝˊ, / ] human anatomy [Add to Longdo]
宫产[pōu gōng chǎn, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ, / ] Cesarean section [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼうけん, bouken] (n,vs) autopsy; necropsy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Most important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.もっとも重要なことは、脳にはこれらの解学的組織を結合する全体的な再入経路が必要である。
The postmortem showed that she had been strangled.死体を解した結果絞殺と判明した。
We dissected a frog to examine its internal organs.私たちは内臓器官を調べるためにカエルを解した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] TEILEN, ZERTEILEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top