ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剔-, *剔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剔, tī, ㄊㄧ] to pick out; to scrape off; picky
Radical: , Decomposition:   易 [, ㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3156

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tī, ㄊㄧ, ] pick (as teeth), #33,156 [Add to Longdo]
[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, ] picky; fussy, #13,122 [Add to Longdo]
挑毛[tiāo máo tī cì, ㄊㄧㄠ ㄇㄠˊ ㄊㄧ ㄘˋ, ] to find fault; to carp; nitpicking [Add to Longdo]
挑毛刺儿[tiāo máo tī cì r, ㄊㄧㄠ ㄇㄠˊ ㄊㄧ ㄘˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 挑毛刺, to find fault; to carp; nitpicking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てき, teki] (n) cutting [Add to Longdo]
[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision [Add to Longdo]
[てきじょ, tekijo] (n) removal (in surgery) [Add to Longdo]
[てっけつ, tekketsu] (n,vs) gouging (out); exposure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top