ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剎-, *剎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剎, shā, ㄕㄚ] temple, shrine, monastary; an instant, a moment; to brake
Radical: , Decomposition:   杀 [shā, ㄕㄚ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, / ] Buddhist monastery or temple; a brief moment, #11,395 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] to brake (car), #11,395 [Add to Longdo]
刹车[shā chē, ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] to brake (when driving); to stop; to switch off; to check (bad habits); a brake, #9,174 [Add to Longdo]
刹那[chà nà, ㄔㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] an instant (Sanskrit: ksana); split second; the twinkling of an eye, #18,393 [Add to Longdo]
罗刹[luó chà, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄚˋ, / ] demon in Buddhism; poltergeist in temple that plays tricks on monks and has a taste for their food, #26,274 [Add to Longdo]
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] emergency braking, #37,047 [Add to Longdo]
刹不住[shā bù zhù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] unable to brake (stop), #63,122 [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery, #196,731 [Add to Longdo]
梵刹[Fàn chà, ㄈㄢˋ ㄔㄚˋ, / ] Buddhist temple; monastery, #328,684 [Add to Longdo]
刹住[shā zhù, ㄕㄚ ㄓㄨˋ, / ] to stop; to come to a halt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top