ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前奏曲

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前奏曲-, *前奏曲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏曲[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music), #77,518 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They have come early so they won not miss the prelude.彼らは前奏曲を聞き漏らさないように早く来た。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was nowhere to be found when the overture began.[JA] 前奏曲が始まった時 彼女は どこにもいなかった Behind the Red Curtain (2013)
On this perfectly tuned instrument you yourself can hear how grating is the E flat prelude from the Wohltemperierties Klavier.[CN] 你聽聽,在這完美的調好了音的鋼琴上 巴赫的十二平均律曲集中的降E小調前奏曲 聽起來多麼刺耳 Werckmeister Harmonies (2000)
Let me play a Bach prelude for you.[CN] 让我为你弹奏巴赫前奏曲 David and Lisa (1962)
So here we go... with, um, The 1812 Overture.[CN] 我们开始吧 从1812前奏曲开始 Hannah Takes the Stairs (2007)
Played "Ladoiska," by Kreutzer. The whole overture, man. Sample that for some music.[CN] 用克魯采演奏 "Ladoiska"完整的前奏曲哦 老兄 簡單代表某些音樂. Last Days (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top