ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前奏

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前奏-, *前奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, ] prelude; presage, #22,489 [Add to Longdo]
前奏[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music), #77,518 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They have come early so they won not miss the prelude.彼らは前奏曲を聞き漏らさないように早く来た。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a matter of fact, that's what's already been done.[CN] 既然以前奏效,不舫故伎重演 Face to Face (1967)
It's worked before.[CN] 这招之前奏效过 The 10th Victim (1965)
She was nowhere to be found when the overture began.[JA] 前奏曲が始まった時 彼女は どこにもいなかった Behind the Red Curtain (2013)
A prelude.[CN] 前奏 Spur der Steine (1966)
Well, just the first part- the orchestra part before como sings.[CN] 就开头... 科莫开唱前的 前奏 It's a Good Life (1961)
Accusation is a prologue to crime.[CN] 控告不过是犯罪的前奏 Successive Slidings of Pleasure (1974)
Of course, a guy will listen to anything if he thinks it's foreplay.[CN] 当然 只要男人认为是性爱的前奏 都会很认真的去听 Bull Durham (1988)
With the Japanese advancing across New Guinea, some Australians thought this was the prelude to invasion, but the Japanese army and navy were unable to agree.[CN] 随着日本人正在穿越新几内亚, 一些澳大利亚人以为这是入侵的前奏, 但日本陆军和海军不能取得一致意见 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
How about a little après-ski?[CN] 要不要先来点前奏 Superman III (1983)
That can't have been all, that was only a little prelude.[CN] 这还没完 这只是小前奏 Girls in the Night Traffic (1976)
After all, we don't know just where the singing comes in.[CN] 毕竟,我们也不知道前奏有多长 It's a Good Life (1961)
Let me play a Bach prelude for you.[CN] 让我为你弹奏巴赫前奏 David and Lisa (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前奏[ぜんそう, zensou] Vorspiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top