ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

削る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -削る-, *削る*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
削る[けずる, kezuru] TH: ตัดงบออกบางส่วน(ลดลง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Therefore, it is necessary to reduce the cost.したがって生産費を削る必要がある。
Your pencils need sharpening.君の鉛筆は削る必要がある。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
削る[けずる, kezuru] hobeln, abhobeln;, ausstreichen;, einschraenken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top