ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剃-, *剃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剃, tì, ㄊㄧˋ] to shave
Radical: , Decomposition:   弟 [, ㄉㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3289

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, ] to shave, #18,772 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, / ] shave; to weed, #18,772 [Add to Longdo]
[tì tóu, ㄊㄧˋ ㄊㄡˊ, / ] to have one's head shaved, #41,339 [Add to Longdo]
[tì dāo, ㄊㄧˋ ㄉㄠ, ] razor, #59,270 [Add to Longdo]
光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat, #59,454 [Add to Longdo]
[tì dù, ㄊㄧˋ ㄉㄨˋ, ] tonsure (shaved head of Buddhist monk), #61,743 [Add to Longdo]
发令[tì fà lìng, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, / ] the Qing order to all men to shave their heads but keep a queue, first ordered in 1646 [Add to Longdo]
发留辫[tì fà liú biàn, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to shave the head but keep the queue [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[そる, soru] TH: โกน  EN: to shave

Japanese-English: EDICT Dictionary
り捨てる[そりすてる, sorisuteru] (v1) to cut off the hair; take the tonsure [Add to Longdo]
り跡;そり跡[そりあと, soriato] (n) stubble (after shaving) [Add to Longdo]
り落とす[そりおとす;すりおとす, soriotosu ; suriotosu] (v5s) to shave off the hair [Add to Longdo]
[そる(P);する, soru (P); suru] (v5r,vt) to shave; (P) [Add to Longdo]
上げ額[すりあげびたい, suriagebitai] (n) high and broad forehead [Add to Longdo]
[かみそり(P);かみすり(ok);そり(ok);カミソリ, kamisori (P); kamisuri (ok); sori (ok); kamisori] (n) (uk) razor; (P) [Add to Longdo]
刀研ぎ[かみそりとぎ, kamisoritogi] (n) one who sharpens razors [Add to Longdo]
刀触[かみそりかぶれ, kamisorikabure] (n) razor rash [Add to Longdo]
刀砥[かみそりど, kamisorido] (n) razor strop; hone [Add to Longdo]
刀負[かみそりまけ, kamisorimake] (n,vs) razor rash [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Dad is shaving in the bathroom.お父さんがバスルームでひげをっている。
Please shave my beard.ひげをって下さい。
I've got to shave before leaving.出かける前にヒゲをらなくては。
I bought a new shaver.新しい髭りを買いました。
Shaving off your beard took ten years off you.ったら、10歳は若返って見えるよ。
I got a shave and a haircut.りと散髪をしてもらった。
A typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]普通の看護師は、ちんこに溲瓶も添えるし手術の時は毛もするぞ。 [XXX]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three months. They shaved my head in Valladolid.[CN] 三个月,他们在Valladolid光我的头 For Whom the Bell Tolls (1943)
A free shave.[JP] りサービスです The Wing or The Thigh? (1976)
We have to be very careful. No sleeping pills, no razor blades.[CN] 我们不得不很小心 不能有安眠药 不能有须刀 Sunset Boulevard (1950)
He's shaving.[JP] っとる Breaking Away (1979)
- Yes, Sir.[JP] それに刀も D.O.A. (1949)
You want to shave or something?[CN] 你想胡子还是怎样? T-Men (1947)
It's picking up. - The shaving cream routine gets a good laugh?[JP] 見ての通りさ ー それで、この髭りで皆が笑ったと? The Wing or The Thigh? (1976)
Some country the women don't shave theirs.[JP] 女はらないんだってな Breaking Away (1979)
Madame got the razor from your room, and she cut her wrists.[CN] 夫人从您的房间里找了把刀然后割脉啦 Sunset Boulevard (1950)
Where'd you get this razor?[CN] 刀哪來的? Ride the Pink Horse (1947)
Shoe laces, matches. Razor blades, sir?[CN] 鞋带, 火柴,须刀片, 先生? Brighton Rock (1948)
- Razor blade?[CN] - 刀? For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top