ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

到时候

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -到时候-, *到时候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there must be other relatives.[CN] 而且到时候肯定会有其他亲戚在 Detour (1945)
I shall be back before then. Well, sir?[CN] 我到时候就回来,是吗长官? Night Train to Munich (1940)
But they never had that laugh 'cause he was cut in half with a assegai the day he landed.[CN] 要是他们能健健康康的回来 我就要看你们到时候还能笑吗 Cavalcade (1933)
We'll be quite a crowd, and I shall ask for a second car so that we can be alone.[CN] 到时候我们就浑水摸鱼 我会再找一辆车来掩护我们的 Night Train to Munich (1940)
Then draws near the season wherein the spirit has his wont to walk.[CN] 那么快到时候 Hamlet (1948)
Those things do, in time.[CN] 这种事到时候会过去的 Dead Reckoning (1947)
I've got to find somebody, a victim, when the time comes. If I don't, I'll be it.[CN] 到时候一定要找一个替罪羊 如果没有,我就会成为替罪羊 The Maltese Falcon (1941)
I'd love that, sir. That's fine. I'll let you know when.[CN] 好 到时候我会通知你 噢 我差点忘了 The Whole Town's Talking (1935)
Not yet, Charlie. Let it get a little faster.[CN] 没到时候等车再快点 Shadow of a Doubt (1943)
And I think you'd better wear a dress, just this once![CN] 到时候 穿好礼服! The Woman on the Beach (1947)
Then you're either in or out, for keeps![CN] 到时候你不是加入就是退出,永远! The Maltese Falcon (1941)
Until then, gentlemen, good day.[CN] 到时候再联系吧 先生们,再见 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top