ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -创-, *创*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[创, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] to establish, to create; cut, wound, trauma
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 635

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] a wound; cut; injury; trauma, #1,605 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails, #748 [Add to Longdo]
[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce, #1,143 [Add to Longdo]
[chuàng zuò, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] to create; to produce; to write; creative work; creation, #2,393 [Add to Longdo]
[chuàng yè, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] to begin an undertaking; to start a major task; to initiate, #2,429 [Add to Longdo]
[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] creative; creativity, #2,872 [Add to Longdo]
[chuàng jiàn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to found; to establish, #4,054 [Add to Longdo]
[chuàng bàn, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ, / ] to establish; to found; to launch, #6,565 [Add to Longdo]
造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] creativeness; creativity, #7,016 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n) ความคิดสร้างสรรค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top