ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -则-, *则*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝, Rank: 284

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] principle; doctrine, #1,116 [Add to Longdo]
[fǒu zé, ㄈㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] if not; otherwise; else; or else, #2,011 [Add to Longdo]
[guī zé, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] rule; regulation; rules and regulations, #2,135 [Add to Longdo]
[zhǔn zé, ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ, / ] norm; standard; criterion, #5,506 [Add to Longdo]
[fǎ zé, ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] law; rule; code, #9,308 [Add to Longdo]
不规[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
[Wǔ Zé tiān, ㄨˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄢ, / ] Wu Zetian (624-705), Tang empress, reigned 690-705, #18,467 [Add to Longdo]
[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact, #20,187 [Add to Longdo]
以身作[yǐ shēn zuò zé, ㄧˇ ㄕㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄜˊ, / ] to set an example (成语 saw); to serve as a model, #24,000 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top