ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刑-, *刑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刑, xíng, ㄒㄧㄥˊ] punishment, penalty; law
Radical: , Decomposition:   开 [kāi, ㄎㄞ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A man 刂 in jail 开, Rank: 1087

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] punishment, #7,240 [Add to Longdo]
[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] criminal; penal, #4,821 [Add to Longdo]
[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, ] death penalty, #6,241 [Add to Longdo]
有期徒[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
[xíng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, ] criminal law, #8,496 [Add to Longdo]
[pàn xíng, ㄆㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] sentence (to prison etc), #16,217 [Add to Longdo]
[xíng fá, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˊ, / ] sentence; penalty; punishment, #16,974 [Add to Longdo]
[fú xíng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] serve a prison sentence, #17,091 [Add to Longdo]
[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] stay of execution, #20,677 [Add to Longdo]
[liàng xíng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to assess punishment; to determine the sentence (on a criminal), #22,394 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けいほう, keihou] กฎหมายอาญา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n,n-suf) penalty; sentence; punishment; (P) [Add to Longdo]
[けいす, keisu] (v5s,vt) (arch) (See する) to punish (esp. with death) [Add to Longdo]
する[けいする, keisuru] (vs-s,vt) (arch) to punish (esp. with death) [Add to Longdo]
に処する[けいにしょする, keinishosuru] (exp,vs-s) (See 処する) to sentence; to assign a penalty [Add to Longdo]
[けいき, keiki] (n) prison term [Add to Longdo]
[けいぐ, keigu] (n) instruments of punishment [Add to Longdo]
[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment [Add to Longdo]
[けいし, keishi] (n,vs) execution [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P) [Add to Longdo]
事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.アメリカでは、犯罪人を収容する務所のための場所以上に犯罪人がいるのでいつも務所は定員オーバーの状態である。
The death penalty had been done away with in many states in the USA.アメリカの多くの州で死は廃止されてきた。
He should be put in prison.あんな男は務所に入れた方がいい。
Drive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.ここから逃げたって同じ、死囚はどこにも居るし誰もが犠牲者。
There used to be a prison here.ここには務所があった。
Detective Columbo is always in a frayed raincoat.コロンボ事は、いつもすり切れたレインコートを着ている。
The school looks like a prison.その学校は外見が務所に似ている。
The convict was pardoned after serving his sentence.その囚人は期に服した後赦免された。
The drunken man awoke to find himself in prison.その酔っ払いは目が覚めてみると務所に入っていた。
The man went to pieces when the judge said he would have to go to prison for life.その男は、終身であると裁判官が判決を下した時、取り乱した。
The man is liable to death penalty.その男は死に処せられるべきだ。
The man was given a life sentence.その男は終身に処せられた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] STRAFVERFOLGUNG, BESTRAFUNG, STRAFE [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Kriminalsache, Detektiv [Add to Longdo]
事訴訟[けいじそしょう, keijisoshou] Kriminalprozess [Add to Longdo]
務所[けいむしょ, keimusho] Gefaengnis [Add to Longdo]
[けいほう, keihou] Strafgesetz [Add to Longdo]
[けいばつ, keibatsu] Strafe, Bestrafung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top