ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切れる

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切れる-, *切れる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?100メートル、10秒切れる
The edge of this knife is sharp and cuts well.このナイフの刃はするどくてよく切れる
This knife is very sharp.このナイフはとてもよく切れる
This knife has a fine edge and cuts well.このナイフは刃が鋭く、よく切れる
These scissors cut well.このはさみは、よく切れる
This meat cuts easily.この肉は簡単に切れる
The cakes may be sold out soon.そのケーキはすぐに売り切れるでしょう。
The knife has a keen blade.そのナイフはよく切れる
Cheese cuts easily with a knife.チーズはナイフでたやすく切れる
It was raining all day long without intermission.雨は途切れることなく一日中ふりつづいた。
If we hang tight, I'm sure we can make it through these bad times.我々が手に手を取って一致団結すれば、きっとこの不況の時代も乗り切れるだろう。
My patience has come to the breaking point.堪忍袋の緒が切れる

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About the 58 Chevy Convertible we wanted to drive until the tires fell off.[JA] いつもヴェガスの話をしてたからね それとクルマだ 赤の58年型シェヴィー いつも話してた 帰ったら タイヤが擦り切れるまでぶっ飛ばそうって First Blood (1982)
Its famous red and blue cover appears in every bookshop in the space of a few hours.[JA] この有名な赤と青の表紙はすべての本屋の店頭に並び 数時間で売り切れる The Wing or The Thigh? (1976)
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.[JA] 切れる男だ 一つ一つ要点を衝いて 12 Angry Men (1957)
I'm out of breath! Not so fast, for Christ's sake![JA] 息が切れる 頼むから飛ばすな Tikhiy Don (1957)
- Why?[JA] どうして言い切れるんですか? The Gentle Twelve (1991)
Will you be able to pick up after yourself[CN] 300)\blur2}你还能够说是你吗 300)\blur2}お前はお前だと言い切れるのか 300)\blur2}崩坏的砂器散落一地 Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
I might not look it, but I've got lots of imagination.[JA] 僕はこう見えても 頭は切れるからね Purple Noon (1960)
- The one with the steel-trap brain?[JA] - この人が頭の切れる人ね He Walked by Night (1948)
Suna no utsuwa wo kowashite koboreta[CN] 300)}お前はお前だと言い切れるのか Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
- It doesn't rain, it pours.[JA] - 涙、ちょちょ切れる Brewster's Millions (1985)
Can you pick up the pieces of your heart that fell apart like a broken sand castle?[CN] 300)\blur2}お前はお前だと言い切れるのか 300)\blur2}崩坏的砂器散落一地 300)\blur2}砂の器を壊してこぼれた Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
I'm out of breath! Not so fast, for Christ's sake![JA] 息が切れる 頼むから飛ばすな Tikhiy Don II (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top