ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切り替え

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切り替え-, *切り替え*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切り替え[きりかえる, kirikaeru] Thai: สับเปลี่ยน English: to change
切り替え[きりかえる, kirikaeru] Thai: เปลี่ยนใหม่ English: to renew

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り替え(P);切り換え;切替え;切換え;切替(io);切換(io)[きりかえ, kirikae] (n) exchange; conversion; replacement; switching (to); switchover; (P) [Add to Longdo]
切り替える;切替える;切り換える;切換える;切り変える[きりかえる, kirikaeru] (v1,vt) to change; to exchange; to convert; to renew; to throw a switch; to replace; to switch over [Add to Longdo]
切り替え時;切り換え時[きりかえとき;きりかえどき, kirikaetoki ; kirikaedoki] (n) (1) time to switch over; (2) {comp} response time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り替え[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
切り替え[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top