ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出生于庚寅年甲申月丁巳日辛亥之时 带有寅申巳亥和驿马是四孟格的命盘 他命中带有寅巳申三刑杀

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出生于庚寅年甲申月丁巳日辛 [...] 盘 他命中带有寅巳申三刑杀-, *出生于庚寅年甲申月丁巳日辛 [...] 盘 他命中带有寅巳申三刑杀*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(chū)生于 ()庚寅 (gēng yín) (nián)甲申 (jiǎ shēn) (yuè)丁巳日 ()辛亥 (xīn hài) (zhī) (shí) 带有 (dài yǒu) (yín)申巳亥和 ()驿马 (yì mǎ) (shì)四孟格 () (de)命盘 () ()命中 ()带有 (dài yǒu) (yín) ()申三刑 () (shā)

 


  

 
 • (しゅつ) (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) [EDICT]
 • (で) (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [EDICT]
 • (chū, ㄔㄨ) to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [CE-DICT]
庚寅
 • (かのえとら;こういん) (n) (See 干支) twenty-seventh of the sexagenary cycle [EDICT]
 • (gēng yín, ㄍㄥ ㄧㄣˊ) twenty seventh year G3 of the 60 year cycle, e.g. 2010 or 2070 [CE-DICT]
 • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
 • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [EDICT]
 • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT]
甲申
 • (きのえさる;こうしん) (n) (See 干支) twenty-first of the sexagenary cycle [EDICT]
 • (jiǎ shēn, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄣ) twenty first year A9 of the 60 year cycle, e.g. 2004 or 2064 [CE-DICT]
 • (がつ) (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) [EDICT]
 • (げつ) (n) (abbr) (See 月曜) Monday [EDICT]
 • (つき) (n) (1) moon; (n-t) (2) month; (P) [EDICT]
 • (yuè, ㄩㄝˋ) moon; month [CE-DICT]
辛亥
 • (しんがい) (n) 48th of the sexagenary cycle [EDICT]
 • (xīn hài, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ) forty eigth year H12 of the 60 year cycle, e.g. 1971 or 2031; cf 辛亥革命, Xinhai revolution of 1911 [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
带有
 • (dài yǒu, ㄉㄞˋ ㄧㄡˇ) have; involve [CE-DICT]
 • (とら) (n) third sign of Chinese zodiac (The Tiger, 3am-5am, east-northeast, January); (P) [EDICT]
 • (yín, ㄧㄣˊ) 3rd earthly branch: 3-5 a.m., 1st solar month (4th February-5th March), year of the Tiger [CE-DICT]
驿马
 • (yì mǎ, ㄧˋ ㄇㄚˇ) relay horse; to change horses at a relay station [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
命中
 • (めいちゅう) (n,vs) a hit; hitting something that was aimed at; (P) [EDICT]
 • (み) (n) sixth sign of Chinese zodiac (The Serpent, 9am-11am, south-southeast, April); (P) [EDICT]
 • (sì, ㄙˋ) 6th earthly branch: 9-11 a.m., 4th solar month (5th May-5th June), year of the Snake [CE-DICT]
 • (shā, ㄕㄚ) to kill; to murder; to slaughter [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top