ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

処女

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -処女-, *処女*
Japanese-English: EDICT Dictionary
処女[しょじょ, shojo] (n,adj-no) virgin; maiden; (P) [Add to Longdo]
処女懐胎[しょじょかいたい, shojokaitai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女[しょじょきゅう, shojokyuu] (n) Virgo (6th zodiacal sign); the Virgin [Add to Longdo]
処女航海[しょじょこうかい, shojokoukai] (n) maiden voyage [Add to Longdo]
処女降誕[しょじょこうたん, shojokoutan] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女[しょじょさく, shojosaku] (n) one's maiden work [Add to Longdo]
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead [Add to Longdo]
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead [Add to Longdo]
処女[しょじょち, shojochi] (n) virgin soil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Titanic sunk on its maiden voyage.タイタニック号は処女航海で沈没した。
Professor White published his first book last year.ホワイト教授は去年処女作を出版した。
He made his mark as a writer with his very first novel.彼は処女作で作家としての名を成した。
His maiden work established his reputation.彼は処女作で詩人として名声を確立した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top