ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凡事

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凡事-, *凡事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's a limit.[CN] - 凡事都有个度 Sorry, Wrong Number (1948)
Don't worry about a thing, Judge. Everything's taken care of.[CN] 别担心,小事一桩,法官 凡事都在掌控中 Pocketful of Miracles (1961)
Now, now, when it comes to matters of this kind, it's always best to discuss things in an amicable fashion.[CN] 关于这点还是好好商量再说 凡事最重要的就是要好好商量 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
Naturally. Anything that touches you touches me.[CN] 当然 凡事涉及到你必涉及到我 Sweet Smell of Success (1957)
Not as practical as our Roman ones, of course. The Greeks have such a weakness for beauty.[CN] 凡事求美是希腊人要命的缺点 Cleopatra (1963)
Look on the bright side[CN] 凡事往好的方面看 Cleo from 5 to 7 (1962)
- You should know nothing good ends.[CN] - 你应该知道凡事没有好结果 Dead Reckoning (1947)
There's always a first time for everything.[CN] 凡事都有第一次 你曾经喝过香槟吗? There's always a first time for everything. Viva Las Vegas (1964)
But then there's the other side of the coin.[CN] 但凡事都有两面 Senso (1954)
I'm more lazy than curious. I believe without seeing[CN] 我的懒惰胜过好奇 心 不一定凡事都要自已去考证 Cleo from 5 to 7 (1962)
There's a first time for everything.[CN] 凡事总有头一遭嘛 The Hustler (1961)
You'll learn soon enough what kind of man I am, but what it boils down to is that whatever I say, goes.[CN] 你迟早会明白 我是个怎样的狠角色 我先过来知会你一声 还有凡事都要 照着我的命令去做 Zatoichi's Pilgrimage (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top