ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -几-, *几*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[几, jǐ, ㄐㄧˇ] small table; how many; a few, some
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A small table; compare 丌, Rank: 211
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item, Rank: 1013
[凭, píng, ㄆㄧㄥˊ] to lean on; to rely on
Radical: , Decomposition:   任 [rèn, ㄖㄣˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Leaning on (trusting) 任 a table 几, Rank: 1410
[凯, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   岂 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 1447
[凤, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] simplified form of 鳥 bird, Rank: 1504
[凰, huáng, ㄏㄨㄤˊ] female phoenix
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2453
[凳, dèng, ㄉㄥˋ] bench; stool
Radical: , Decomposition:   登 [dēng, ㄉㄥ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] table, Rank: 2680
[凫, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5226
[凱, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   豈 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] small table, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] a few; how many, #173 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] how much; how many; several; a few, #173 [Add to Longdo]
[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, / ] more than ten; a dozen or more, #2,811 [Add to Longdo]
[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few, #3,716 [Add to Longdo]
[jǐ bǎi, ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #5,700 [Add to Longdo]
[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おしまずき;き, oshimazuki ; ki] (n) (1) (arch) (See 脇息) armrest; (2) desk; table [Add to Longdo]
[きあん, kian] (n) (obsc) desk [Add to Longdo]
[きちょう, kichou] (n) screen [Add to Longdo]
帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She is exact in money matters.お金の事では彼女は帳面です。
He was proud of his punctuality.彼は彼の帳面さを自慢した。
He is a methodical person.彼は帳面な男だな。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top