ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冷静

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冷静-, *冷静*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]
冷静になる;冷静に成る[れいせいになる, reiseininaru] (exp,v5r) (ant [Add to Longdo]
冷静沈着[れいせいちんちゃく, reiseichinchaku] (n,adj-na) calm, cool, and collected; level and calm [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I admire you for keeping your head.あなたは冷静を保った。えらい。
It is unlikely that such a cool headed person got upset.あんな冷静な人が取り乱したなんて考えられない。
Relations with Canada remained correct and cool.カナダとの関係は公正かつ冷静な状態が保たれていた。
He kept calm in the face of the danger.そうした危険にもかかわらず彼は冷静だった。
The occasion demands a cool head.そのケースは冷静に対処する必要がある。
That girl is so beautiful that she attracts even the most self-possessed men.そのこはたいそう美しいので非常に冷静な男でさえも彼女に惹かれる。
That girl is so beautiful that she attracts even the most self-possessed men.その娘はたいそう美しいので非常に冷静な男でさえも彼女に惹かれる。
Whatever happens, you must keep calm.たとえ何が起ころうと、冷静でなければならない。
Mike always stays cool.マイクはいつでも冷静だ。
Misato tried to be calm but finally she lost her temper.ミサトは冷静でいようとしたが、ついにかんしゃくを起こしていた。
Keep calm, whatever happens.何が起こっても冷静にしていなさい。
It is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.危機のさいにも冷静さを失わず、狂気に走るのを避けることが肝要である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷静[れいせい, reisei] kuehl, ruhig, gelassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top