ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冷-, *冷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冷, lěng, ㄌㄥˇ] cold, cool; lonely
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] ice, Rank: 700

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěng, ㄌㄥˇ, ] cold, #824 [Add to Longdo]
[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
[hán lěng, ㄏㄢˊ ㄌㄥˇ, ] cold (climate); frigid; very cold, #5,642 [Add to Longdo]
[lěng lěng, ㄌㄥˇ ㄌㄥˇ, ] coldy, #6,323 [Add to Longdo]
[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile, #6,400 [Add to Longdo]
[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, ] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect, #7,183 [Add to Longdo]
[bīng lěng, ㄅㄧㄥ ㄌㄥˇ, ] ice-cold, #8,639 [Add to Longdo]
[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off, #9,748 [Add to Longdo]
[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans), #11,286 [Add to Longdo]
[lěng dòng, ㄌㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to freeze; to deep-freeze, #11,566 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็น(ไม่ร้อน)
たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็นชา
[ひや, hiya] (n) น้ำเย็น
[れいえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), Ant. 暖房
血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, Ant. 温血動物

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
[れいばい, rei bai] (n) สารทำความเย็น
蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
[れいごう, reigou] พริก
[れいすい, reisui] น้ำเย็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[ひえる, hieru] TH: หนาวสั่น  EN: to get chilly
える[ひえる, hieru] TH: หนาวลง  EN: to grow cold
やす[ひやす, hiyasu] TH: แช่ในตู้เย็น  EN: to refrigerate
やす[ひやす, hiyasu] TH: ดับร้อน  EN: to cool

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (adj-na,n) (1) (obsc) cold; cool; (n) (2) (abbr) (obsc) (See 酒・れいしゅ) cold sake [Add to Longdo]
[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P) [Add to Longdo]
え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See え込む) turning into a cooler state; cooling down [Add to Longdo]
え込む[ひえこむ, hiekomu] (v5m,vi) to get colder; to get chilled; (P) [Add to Longdo]
え上がる[ひえあがる, hieagaru] (v5r,vi) to get completely chilled [Add to Longdo]
え性(P);性;え症(iK)[ひえしょう, hieshou] (n) sensitivity to cold; (P) [Add to Longdo]
え切る[ひえきる, hiekiru] (v5r,vi) to become completely chilled [Add to Longdo]
え入る[ひえいる, hieiru] (v5r,vi) to become completely chilled [Add to Longdo]
え腹[ひえばら, hiebara] (n) abdominal chills; diarrhea; diarrhoea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I admire you for keeping your head.あなたは静を保った。えらい。
It is unlikely that such a cool headed person got upset.あんな静な人が取り乱したなんて考えられない。
Our refrigerator is out of order.うちの蔵庫は故障している。
Relations with Canada remained correct and cool.カナダとの関係は公正かつ静な状態が保たれていた。
Kate broke his heart by rudely demanding he go away.ケイトが彼にあっちに行ってとたく言ったので、彼の心は傷つきました。
None of these offices have air-conditioning.ここの事務所には、どこにも房がない。
This ski wear keeps out the cold wind.このスキーウェアはたい風を通しません。
This beer is not cold enough.このビールはえていません。
Is this tooth sensitive to cold foods?この歯にたいものがしみますか。
This room is air-conditioned.この部屋は房してある。
This wall feels very cold.この壁はとてもたい感じがする。
This wall feels cold.この壁は触るとたい感じがする。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[ひえる, hieru] kalt_werden [Add to Longdo]
たい[つめたい, tsumetai] -kalt [Add to Longdo]
ます[さます, samasu] kuehlen [Add to Longdo]
める[さめる, sameru] kalt_werden [Add to Longdo]
[ひや, hiya] kaltes_Wasser, kalter_Sake [Add to Longdo]
やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
やす[ひやす, hiyasu] kuehlen [Add to Longdo]
凍器[れいとうき, reitouki] Kuehlschrank, Kuehlanlage [Add to Longdo]
[れいてつ, reitetsu] -kuehl, unberuehrt [Add to Longdo]
[れいせん, reisen] kalter_Krieg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top