ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冶-, *冶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冶, yě, ㄧㄝˇ] to smelt, to fuse metals, to cast
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 2792

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt, #14,677 [Add to Longdo]
[yě jīn, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ, ] metallurgy, #13,513 [Add to Longdo]
[yě liàn, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] to smelt metal, #13,654 [Add to Longdo]
[táo yě, ㄊㄠˊ ㄧㄝˇ, ] lit. to fire pots and smelt metal; fig. to educate, #33,137 [Add to Longdo]
[Dà yě, ㄉㄚˋ ㄧㄝˇ, ] (N) Daye (city in Hubei), #55,917 [Add to Longdo]
[yāo yě, ㄧㄠ ㄧㄝˇ, ] pretty and flirtatious, #61,684 [Add to Longdo]
金学[yě jīn xué, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] metallurgy, #152,475 [Add to Longdo]
[Gǔ yě, ㄍㄨˇ ㄧㄝˇ, ] (N) Guye (place in Hebei), #166,561 [Add to Longdo]
炼炉[yě liàn lú, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a furnace for smelting metal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[や, ya] (n) melting [Add to Longdo]
[やきん, yakin] (n,adj-no) metallurgy [Add to Longdo]
金学[やきんがく, yakingaku] (n) metallurgy (the science) [Add to Longdo]
金学者[やきんがくしゃ, yakingakusha] (n) metallurgist [Add to Longdo]
[やこう, yakou] (n) metallurgical worker [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She cultivated her mind by reading many books.彼女は大量の本を読んで精神を陶した。
ODS super alloy is produced by the mechanical alloy method following powder metallurgy.ODSスーパーアロイは粉末金技術を伴うメカニカルアロイ法により製造されます。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Farmers, farriers, stable boys.[JP] 農夫に 鍛屋に 屈強な少年 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
- Blacksmith.[JP] - 鍛屋です 300 (2006)
Kuzbass is the forge ofthe Soviet Union, right?[CN] 库兹巴斯是苏联的金基地,是吗? Kidnapping, Caucasian Style (1967)
That is too bold.[JP] ただの鍛屋よ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
We might've been in the smelting business now and paying our rent.[CN] 我们本来应该进入炼行业的 现在就有钱付房租了 The Palm Beach Story (1942)
This desert's called the Forge for a reason.[JP] この砂漠が「フォージ」(鍛屋) と呼ばれている理由がある The Forge (2004)
Engineers from nearby Fort Belvoir have failed to budge him, and metallurgical experts have found his huge body impregnable.[CN] 来自贝维尔堡的工程师没能移动它 金专家发现他的巨躯坚不可摧 The Day the Earth Stood Still (1951)
This is a desert called the Forge.[JP] フォージ(鍛屋)と呼ばれる砂漠です The Forge (2004)
- How about that president of the smelting company?[CN] 一那个炼公司的主席呢? 一那只狼 The Palm Beach Story (1942)
Where are you? Where've you hidden yourself?[JP] 屋は何処にいる Siegfried (1980)
For this cause ought the woman to have power on her head.[CN] 所以妻子头上应有统她的 天使的政权标志 Andrei Rublev (1966)
I don't begin and end with a smelter, you know.[CN] 除了炼,我还有很多选择 The Palm Beach Story (1942)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top