ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -写-, *写*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[写, xiě, ㄒㄧㄝˇ] to write; to draw, to sketch; to compose
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  与 [, ㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 448

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiě, ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #439 [Add to Longdo]
[xiě zuò, ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] writing; written works, #5,587 [Add to Longdo]
[tián xiě, ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to fill in a form; to write data in a box (on a questionnaire or web form), #7,428 [Add to Longdo]
[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #9,164 [Add to Longdo]
[xiě xìn, ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] to write a letter, #9,939 [Add to Longdo]
[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
[zhuàn xiě, ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] write; compose, #10,372 [Add to Longdo]
[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb, #12,669 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃしん, shashin, shashin , shashin] (n) รูปถ่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゃしん, shashin] TH: รูปถ่าย  EN: photograph
[うつる, utsuru] TH: ถ่ายเป็นรูป  EN: to be photographed
[うつる, utsuru] TH: ฉายภาพขึ้น  EN: to be projected

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) [Add to Longdo]
し絵[うつしえ, utsushie] (n) magic-lantern picture; child's copying pictures; shadowgraph [Add to Longdo]
し出す[うつしだす, utsushidasu] (v5s,vt) to reflect; to reveal; to show [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n) print; impression [Add to Longdo]
り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) ghost image; unexpected appearance of something unwanted in a photograph, etc. [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be photographed; to be projected; (P) [Add to Longdo]
[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See メール) email from mobile phones with attached photos [Add to Longdo]
メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile [Add to Longdo]
メる[しゃメる, sha me ru] (v1) (sl) to email an image or photograph [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What are these?" "They are your pictures."「これらは何ですか」「あなたの真です」
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に真を取りに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に真を受け取りに行きます。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線真で異状が認められます。
Let me see the pictures you took in Paris.あなたがパリで撮った真を見せて下さい。
Where did you get this photo taken?あなたこの真をどこで撮ってもらったのですか。
Where did you get this photo taken?あなたにはこの真をどこで撮ってもらったのですか。
I will show you some pictures.あなたに何枚かの真を見せましょう。
I am sending you a picture of my family.あなたに私の家族の真を送るつもりだ。
Your uncle took these pictures, didn't he?あなたのおじさんがこれらの真を撮ったのですね。
Where did you get this photo taken?あなたのこの真をどこで撮ってもらったらどうなの。
Please give me your picture lest I forget how you look.あなたの顔を忘れるといけないので真を下さい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
[しゃぞう, shazou] map (vs) [Add to Longdo]
[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うつる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top