ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

円高

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -円高-, *円高*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
円高[えんだか, endaka] (n) ค่าเงินเยนแข็งตัวขึ้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円高[えんだか, endaka] Thai: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง

Japanese-English: EDICT Dictionary
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P) [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to travel in foreign countries while the yen is strong.この円高のうちに、海外旅行をしたいものです。
The magazine article said that the value of the yen would rise.その雑誌の記事には円高になるだろうと書いてあった。
Brokers made a killing because of the high yen.ブローカーは円高のおかげで大もうけしました。
The yen's appreciation accelerated the decline of that company.円高がその会社の経営不振に拍車をかけた。
The influence of the strong yen on the Japanese economy has become very serious.円高で日本経済に対する影響が深刻になってきている。
The yen is rising and the dollar is falling.円高ドル安だ。
The strong yen was a fatal blow to the company.円高はその会社にとって致命的な打撃だった。
The strong yen was advantageous to our company.円高は我が社にとって好都合であった。
The strong yen is acting against Japan's export industry.円高は日本の輸出産業に逆効果になっている。
How to overcome "endaka" is a big problem.円高克服は大問題です。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top