ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

円滑

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -円滑-, *円滑*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ปรองดอง  EN: harmony
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ราบรื่น  EN: smoothness

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
円滑[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch [Add to Longdo]
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline [Add to Longdo]
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.彼は、中国語をしっていたので、私たちは計画を円滑に実行できた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] -glatt, harmonisch, friedlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top