ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

兵役

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兵役-, *兵役*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵役[bīng yì, ㄅㄧㄥ ㄧˋ, ] military service, #38,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兵役[へいえき, heieki] (n) military service; conscription; (P) [Add to Longdo]
兵役忌避[へいえききひ, heiekikihi] (n) evading the draft; evading the draught [Add to Longdo]
兵役逃れ[へいえきのがれ, heiekinogare] (n) evading military service; draft dodging [Add to Longdo]
兵役免状[へいえきめんじょう, heiekimenjou] (n) draft exemption; draught exemption [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But every man had to give five years of service to the government.しかし人々は政府に対して5年間の兵役を努めなければならなかった。
He is exempt from the military service.彼は兵役を免除されている。
He was subjected to strict military discipline while in the service.彼は兵役中は軍隊の厳しい規則に従っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
兵役[へいえき, heieki] Militaerdienst, Wehrdienst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top