ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关头

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关头-, *关头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] juncture; moment, #17,093 [Add to Longdo]
紧要关头[jǐn yào guān tóu, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] urgent and important moment (成语 saw); critical juncture, #36,796 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, Professor Azuma, you wouldn't regret about me recommending someone not from Naniwa University, would you?[CN] 不过,东教授 你该不会到了最后关头 才跟我说浪速大学的出身者 比较优秀而反悔这档事吧 The Great White Tower (1966)
Win us with honest trifles, to betray us in deepest consequence.[CN] 在小事情上取得我们的信任 然后在重要的关头我们便会堕入他的圈套 Macbeth (1971)
Nothing he won't do for you in a pinch. So he says.[CN] 紧要关头他不会坐视不理 所以他这么说 Sweet Smell of Success (1957)
You've taken a place of a victim who was not able to come at the last minute.[CN] 妳代替了一个最后关头不能来的受害者 The Laughing Woman (1969)
Hold your fire to the very end. Make it count.[CN] 不到最后关头别开火,珍惜弹药 Pork Chop Hill (1959)
That's lucky, being bailed out like that at the last minute.[CN] 真幸运 最后关头有人解围 On Her Majesty's Secret Service (1969)
I'm so sorry it hangs you up. Right the last moment, doesn't it?[CN] 我很抱歉放了你鸽子 就在最后关头 不是吗? The Laughing Woman (1969)
It's the kind of last-minute detail we might overlook.[CN] 这是在最后关头我们可能疏漏的细节 What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
It was a very critical situation on the West Front and on the East Front, too.[CN] 这是西线上一个非常关键的紧要关头 在东线上也一样 Inside the Reich: Germany - 1940-1944 (1974)
- You'd only use it as a last resort.[CN] - 不到最后关头别用 Thunderball (1965)
It's the most important in the final phase.[CN] 胜负在最后的关头最重要 The Great White Tower (1966)
What is at stake is no less than the future of our glorious Chile![CN] 我们伟大的祖国智利正处于生死存亡的关头! What is at stake is no less than the future of our glorious Chile! Rain over Santiago (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top