ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

六月

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -六月-, *六月*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六月[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
六月[ろくがつ, rokugatsu] TH: เดือนมิถุนายน

Japanese-English: EDICT Dictionary
六月(P);6月(P)[ろくがつ, rokugatsu] (n-adv) June; (P) [Add to Longdo]
六月[ろくがつびょう, rokugatsubyou] (n) blues experienced by workplace recruits shortly after beginning work [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読予約は六月号で切れます。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か七月に熟す。
The rainy season begins in June.雨期は六月から始まる。
Generally speaking, there is little rain here in June.一般的に言って、ここでは六月にほとんど雨が降らない。
There were not many rainy days in June this year.今年の六月はあまり雨の日がなかった。
My sister is having a baby in June.姉は六月に出産の予定です。
In Japan the rainy season usually sets in June.日本では梅雨は普通六月に始まる。
The rainy season sets in about the end of June.梅雨は六月の終わり頃に始まる。
We have a lot of rain in June.六月には雨が多い。
June is a social season in London.六月はロンドンでは社交の季節だ。
In June, it rains day after day.六月は来る日も来る日も雨が降る。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top