ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公表

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公表-, *公表*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kelly brought the matter to light.ケリーはその事実を公表した。
As soon as the result was made public, I told you it.結果が公表され次第、私は君にそれを知らせた。 [M]
I'll let you know the result as soon as it is made public.結果が公表され次第お知らせします。
The mayor declared that he would announce the result of the search.市長は調査の結果を公表すると宣言した。
His death was made known to the public.彼の死が公表された。
He threatened to make it public.彼はそれを公表すると脅した。
He announced his engagement to her.彼は彼女との婚約を公表した。
Researchers announce method of circumventing Windows Vista security features.Windows Vistaのセキュリティ機能を迂回する方法を研究者が公表します。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top