ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兩-, *兩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兩, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]    入 [, ㄖㄨˋ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two people 入 together in a cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael, #43 [Add to Longdo]
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] both countries; two countries, #1,915 [Add to Longdo]
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, / ] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland, #2,589 [Add to Longdo]
两者[liǎng zhě, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] both sides, #4,410 [Add to Longdo]
两边[liǎng bian, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄧㄢ˙, / ] either side; both sides, #7,960 [Add to Longdo]
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] double tactics; twin strategies, #12,375 [Add to Longdo]
两头[liǎng tóu, ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] both ends; both parties to a deal, #13,306 [Add to Longdo]
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, / ] both sides; either sides, #13,446 [Add to Longdo]
两用[liǎng yòng, ㄌㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, / ] dual-use, #19,195 [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong), #19,521 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top