ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

入る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -入る-, *入る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) [Add to Longdo]
入るを量りて出ずるを為す[いるをはかりていずるをなす, iruwohakariteizuruwonasu] (exp) (id) consider your income before spending [Add to Longdo]
入るを量りて出ずるを制す;入るを計りて出ずるを制す[いるをはかりていずるをせいす, iruwohakariteizuruwoseisu] (exp) (id) Cut your coat according to your cloth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
It gets cold day by day in November.11月に入ると日増しに寒くなる。
I saw him go into the toilet a few minutes ago.2、3分前にトイレに入るのを見たよ。
I hope you like it.あなたが気に入るといいんですが。
Do you intend to join that tennis club?あなたはあのテニスクラブに入るつもりですか。
In a sense you are right in refusing to join that club.あのクラブに入る事をあなたが断ったのはある意味正しかった。
That man knows how to get on the president's good side.あの男は社長に取り入るのがうまい。
Don't go into that area.あの地域には入るな。
No students are allowed to enter the room.いかなる生徒もその部屋に入ることは許可されていない。
Taking a bath makes me relax.お風呂に入るとくつろぐね。
It's time to take a bath.お風呂に入る時間です。
Don't pour hot water into the glass or it will crack.コップに熱いお湯を注ぐな。さもないとひびが入るよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top