ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兜-, *兜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兜, dōu, ㄉㄡ] pouch
Radical: , Decomposition:     ?  白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A man wearing a helmet, now meaning "pouch", Rank: 2512

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] pocket, #6,629 [Add to Longdo]
[dōu shòu, ㄉㄡ ㄕㄡˋ, ] to hawk; to peddle, #23,545 [Add to Longdo]
[dōu dou, ㄉㄡ ㄉㄡ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen, #27,800 [Add to Longdo]
[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, / ] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air, #37,209 [Add to Longdo]
[dōu r, ㄉㄡ ㄖ˙, / ] erhua variant of , bag; pocket, #96,328 [Add to Longdo]
[dōu du, ㄉㄡ ㄉㄨ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen, #170,055 [Add to Longdo]
[kuà dōu, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ, ] satchel; backpack, #492,557 [Add to Longdo]
[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, ] hood [Add to Longdo]
[dōu mài, ㄉㄡ ㄇㄞˋ, / ] to peddle; to hawk (pirate goods) [Add to Longdo]
[wéi dōu, ㄨㄟˊ ㄉㄡ, / ] bib [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
蟹;甲蟹;鱟魚;鱟[かぶとがに;カブトガニ, kabutogani ; kabutogani] (n) (uk) horseshoe crab [Add to Longdo]
魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish [Add to Longdo]
頭巾[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood [Add to Longdo]
率;都卒[とそつ, tosotsu] (n) (abbr) {Buddh} (See 率天) Tusita (heaven, pure land) [Add to Longdo]
率天(oK)[とそつてん, tosotsuten] (n) (obsc) Tusita Heaven [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must keep up your guard even after a victory.勝っての緒を締めよ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top