ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

光棍

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光棍-, *光棍*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
光棍[dǎ guāng gùn, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] to live as bachelor, #72,712 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a bachelor, old Dis must be quite a catch.[CN] 对于一个光棍,老派息 必须相当蹊跷。 The Stepford Wives (1975)
A smart guy is never stubborn[CN] 正所谓光棍不吃眼前亏 The Enigmatic Case (1980)
You're snge, right? ,[CN] 还是光棍儿吧 Taki no shiraito (1933)
I'm just a lonely old bachelor.[CN] 我是个孤苦伶仃的光棍 Rebecca (1940)
You should know better than to block my livelihood[CN] 光棍不档财路 The Fearless Hyena (1979)
But if it were left up to Roger, we'd be bachelors forever.[CN] 但是如果打算靠 罗杰 那我们只有永远打光棍 101 Dalmatians (1961)
We don't have any family[CN] 都是光棍 Diao nu (1978)
And ugly ones are always doomed?[CN] 丑陋的人命中注定要打光棍吗? La Collectionneuse (1967)
The old goat has turned into the tender gardener.[CN] 色魔变成光棍 Smiles of a Summer Night (1955)
So here I am , a confirmed old bachelor and likely to remain so .[CN] 所以我現在還是一個老光棍 而且想一直這樣下去 My Fair Lady (1964)
I'm a real bachelor.[CN] 我是个真正的光棍 The Young, the Evil and the Savage (1968)
But... after I met you, - I quit playing around.[CN] 老婆死了多年了 我不能老打光棍 A Distant Cry from Spring (1980)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top