ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先行

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先行-, *先行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先行[xiān xíng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, ] to precede others; in advance, #7,704 [Add to Longdo]
先行[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] forerunner, #30,985 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] (n,vs,adj-no) preceding; going first; leading; going ahead; taking priority; (P) [Add to Longdo]
先行[さきいき(P);さきゆき, sakiiki (P); sakiyuki] (n) the future; (P) [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] (n) {comp} leading zero [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] (n) {comp} leading pad [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページング, senkou pe-jingu] (n) {comp} anticipatory paging [Add to Longdo]
先行技術[せんこうぎじゅつ, senkougijutsu] (n) prior art (patents) [Add to Longdo]
先行研究[せんこうけんきゅう, senkoukenkyuu] (n) prior research; previous work [Add to Longdo]
先行指数[せんこうしすう, senkoushisuu] (n) leading indicator [Add to Longdo]
先行[せんこうし, senkoushi] (n) {ling} antecedent [Add to Longdo]
先行上映[せんこうじょうえい, senkoujouei] (n) advance(d) screening (of a movie) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不安な商売をしています。
The flash of lightning precedes the sound of thunder.稲光は雷の音に先行する。
Capital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.経済の先行きが明るくなっているので、日本の大企業が今年予定している設備投資は上方修正された。
Her conditions for choosing a marriage partner took priority.先行するのは結婚の相手を選ぶための条件である。
When the antecedent is this, that, these or those it is usual to use 'which'.先行詞がthis,that,these,thoseの場合はwhichを用いるのが普通です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページんぐ, senkou pe-ji ngu] anticipatory paging [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先行読取りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top