ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

元帳

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -元帳-, *元帳*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元帳[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท

Japanese-English: EDICT Dictionary
元帳[もとちょう, motochou] (n) ledger [Add to Longdo]
元帳残高[もとちょうざんだか, motochouzandaka] (n) ledger balance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please show me your general ledger. I'll add it up.[JA] 総勘定元帳を見せてください 集計しますから Episode #1.1 (2013)
I found your ledger.[JA] あなたの元帳を見つけた Tower Heist (2011)
This is ledger of all the slaves taken so far. Slave labor.[JA] これはこれまで連れて行かれた すべての奴隷の元帳 The Legend of Tarzan (2016)
Excuse me, sir. The ledger.[JA] すみません 元帳 The Legend of Tarzan (2016)
I found something in his ledger.[JA] 元帳を見ていて 気づいたんだが Dead Man's Switch (2013)
the same man that Charles Milverton refers to in his ledger as Henry Eight.[JA] チャールズ・ミルヴァートンが元帳に ヘンリー8世と書いた男だ Dead Man's Switch (2013)
I think it's some sort of ledger. Hmm. Records of payoffs from Milverton's victims probably.[JA] 一種の元帳だと思う おそらくミルヴァートンの被害者からの 支払いの記録だ Dead Man's Switch (2013)
You could care less about 45 million, but I bet you want that ledger back.[JA] 4千5百万ドルよりも あの元帳の方だ Tower Heist (2011)
The dates of those e-mails correspond to payments made in Milverton's ledger.[JA] そのメールの日付は ミルヴァートンの元帳の入金と一致する Dead Man's Switch (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top