ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儿-, *儿*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, ] (n) บุตรชาย, ลูกชาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人, Rank: 192
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: , Decomposition:     ?  土 [, ㄊㄨˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿, Rank: 188
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄, Rank: 262
[光, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: , Decomposition:     兀 [, ㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火, Rank: 290
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二, Rank: 370
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] elder brother, Rank: 411
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  允 [yǔn, ㄩㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 690
[免, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to spare, to excuse from; to evade
Radical: , Decomposition:       口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 755
[兄, xiōng, ㄒㄩㄥ] elder brother
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Older brother 儿 speaking 口 to younger ones, Rank: 1089
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 1443

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
[yīng ér, ㄧㄥ ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top