ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優雅

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優雅-, *優雅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優雅[ゆうが, yuuga] (adj-na,n) elegance; grace; refinement; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ann sings elegantly.アンは優雅に歌う。
Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.イザドラダンカンはとても優雅に踊ったので、ヨーロッパのダンスに招かれた。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優雅で堂々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
Everybody at the party was charmed with her grace.パーティーにいた人は誰もかも彼女の優雅さに魅せられた。
Lola danced with grace.ローラは優雅におどった。
The spectators were moved by her graceful performance.観客たちは彼女の優雅な演技に感動した。
I prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.私は能楽が歌舞伎より好きだが、それは前者が後者よりも優雅に思えるからである。
An ugly duckling became a graceful swan.醜いアヒルの子は優雅な白鳥となった。
He fashioned an elegant pot out of clay.彼は、粘土で優雅な壷を形作った。
She looks very elegant.彼女はとても優雅に見える。
She is graceful.彼女は優雅だ。
I found her graceful.彼女は優雅な人だとわかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優雅[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top