ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優秀

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優秀-, *優秀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] (adj-na,n) superiority; excellence; (P) [Add to Longdo]
優秀[ゆうしゅうしょう, yuushuushou] (n) award of excellence; merit award [Add to Longdo]
優秀[ゆうしゅうひん, yuushuuhin] (n) high-grade merchandise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの産業界は海外からの優秀な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
This car was selected the "car of the year".この車は「年間最優秀車」に選ばれた。
She is by far the best player in that country.ずば抜けて優秀な選手。
The university has turned out competent doctors.その大学は優秀な医師を世に送り出した。
Bill is excellent scientist material.ビルは優秀な科学者になる素質を持っている。
The brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.もっとも優秀な学生がクラスを代表して感謝の意をあらわした。
The professor requires excellent work of his students.教授は学生たちに優秀な研究を求める。
Your report is pretty good, if not excellent.君のレポートは、優秀とは言えないまでもかなりよい。 [M]
Your examination results are excellent.君の試験結果は優秀だ。 [M]
I have a feeling you'll be a very good lawyer.君は非常に優秀な弁護士になれる気がする。 [M]
You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.君は本当に優秀な秘書だ。君がいろいろなことを処理してくれなければ、僕には何もできないよ。本当によくやってくれるな。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] vortrefflich, ausgezeichnet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top