ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優に

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優に-, *優に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
優に[ゆうに, yuuni] (adv) easily; sufficiently; well; skillfully [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Joan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.ジョーンは子供の頃はみじめだったが、のちに大女優になった。
The teen-age actress has quite a few fans.その10代の女優にはかなり多くのファンがいる。
The two parts were played by one and the same actress.その2つの役は同一の女優によって演じられた。
That movie star has a large public.その映画俳優にはファンが多い。
The actress has a very beautiful name.その女優にはとても美しい名前がある。
The actor has a hideaway in Colorado.その俳優にはコロラドに隠れ家があった。
The fans sought to shake the actress's hand.ファンがその女優に握手を求めた。
The son of a great actor became a good actor in his own right.偉大な俳優の息子は自分自身の力で良い俳優になった。
The audience applauded the actress.観客はその女優に拍手を送った。
The girls were all excited at the thought of meeting the actor.少女達はその俳優に会えると思ってわくわくしていた。
Many fans came running toward the actress.多くのファンがその女優に向かって走ってきた。
He lacks the ability to be an actor.彼には俳優になる才能がない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top