ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優しい

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優しい-, *優しい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม

Japanese-English: EDICT Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) [Add to Longdo]
優しい[やさしいこえ, yasashiikoe] (n) soft voice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The doctor is gentle to his patients.あの医者は患者に優しい
Ann has a kind heart.アンは心が優しい
Be so kind as to help the old.お年寄りを助けるくらいの優しい気持ちを持ちなさい。
This textbook is written in simple English.このテキストは優しい英語で書かれている。
This book is written in easy English for beginners to understand.この本は初心者にも分かるような優しい英語でかかれている。
This book is written in easy English.この本は優しい英語で書かれている。
Is it easy for me to solve this problem.この問題を解くのは私にとって優しい
She must be kind-hearted to send you such a pretty doll.こんなにかわいい人形をあなたに送ってくれるとは、彼女は心が優しいに違いない。
The girl has a soft heart.その娘は心が優しい
I found the problem was easy.その問題はやってみたら優しいことが分かった。
A bear is a friendly beast in comparison with a tiger.トラに比べれば熊は優しい動物です。
Mary's kind nature quickly won her the friendship of her classmates.メアリーは持ち前の優しい性格から級友たちから親しまれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top