ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儒-, *儒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儒, rú, ㄖㄨˊ] Confucian scholar
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  需 [, ㄒㄩ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 2006

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rú, ㄖㄨˊ, ] scholar; Confucian, #11,484 [Add to Longdo]
[Rú jiā, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Confucian school, founded by Confucius 孔子 (551-479 BC) and Mencius 孟子 (c. 372-c. 289 BC), #11,094 [Add to Longdo]
[rú xué, ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Confucianism, #20,274 [Add to Longdo]
[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin, #38,591 [Add to Longdo]
[Rú jiào, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Confucianism, #49,187 [Add to Longdo]
[rú zhě, ㄖㄨˊ ㄓㄜˇ, ] Confucian, #65,222 [Add to Longdo]
[Rú shì, ㄖㄨˊ ㄕˋ, ] a Confucian scholar, #73,722 [Add to Longdo]
焚书坑[fén shū kēng rú, ㄈㄣˊ ㄕㄨ ㄎㄥ ㄖㄨˊ, / ] to burn the books and bury alive the Confucian scholars (one of the crimes of the first Emperor in 212 BC), #77,759 [Add to Longdo]
独尊[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty), #87,717 [Add to Longdo]
主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅ, ju] (n) Confucianism; Confucianist; Chinese scholar [Add to Longdo]
[じゅか, juka] (n) Confucianist [Add to Longdo]
家神道[じゅかしんとう, jukashintou] (n) Confucian Shinto [Add to Longdo]
[じゅがく, jugaku] (n) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
学界[じゅがっかい, jugakkai] (n) Confucian circles [Add to Longdo]
学者[じゅがくしゃ, jugakusha] (n) Confucian scholar [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) official Confucian teacher [Add to Longdo]
[じゅきょう, jukyou] (n,adj-no) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
教主義[じゅきょうしゅぎ, jukyoushugi] (n) Confucianism [Add to Longdo]
教的[じゅきょうてき, jukyouteki] (adj-na) Confucian [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to emphasize the Confucian values that exist within this group.このグループに存在する教的価値観を強調したい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
[じゅか, juka] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top