ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偽-, *偽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[偽, wěi, ㄨㄟˇ] false, counterfeit, bogus
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  為 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4, #7,318 [Add to Longdo]
伪造[wěi zào, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ, / ] to forge; to fake; counterfeit, #9,355 [Add to Longdo]
伪装[wěi zhuāng, ㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ, / ] to fake; to feign; to pretend, #9,372 [Add to Longdo]
虚伪[xū wěi, ㄒㄩ ㄨㄟˇ, / ] false; hypocritical; artificial; sham, #10,118 [Add to Longdo]
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army, #19,851 [Add to Longdo]
真伪[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, / ] true or bogus, #19,962 [Add to Longdo]
伪劣[wěi liè, ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] inferior; false, #32,501 [Add to Longdo]
伪科学[wěi kē xué, ㄨㄟˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] pseudoscience, #38,392 [Add to Longdo]
伪君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] hypocrite, #46,002 [Add to Longdo]
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, / ] hypocritical, #46,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
[いつわる, itsuwaru] (vt) เสแสร้ง แกล้งทำเป็น แกล้งทำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (logic) false [Add to Longdo]
(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
り;詐り[いつわり, itsuwari] (n,adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication [Add to Longdo]
り語る[いつわりかたる, itsuwarikataru] (v5r) to speak falsely [Add to Longdo]
り者[いつわりもの, itsuwarimono] (n) impostor; liar [Add to Longdo]
り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely [Add to Longdo]
る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil [Add to Longdo]
悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad [Add to Longdo]
遺伝子[ぎいでんし, giidenshi] (n) pseudogene [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.あの男鳴り物入りで入社したけど、実力のほど看板にりなしだったね。
The story was a two-faced lie that she told you to make you angry with me.あの話は君が僕のことを怒るよう彼女が君に言ったりさ。 [M]
Compare this genuine jewel with that imitation.この本物の宝石とその物とを比較してみなさい。
As I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.この話はまたぎきなので真のほどは分からない。
Here is a true Israelite, in whom there is nothing false.これこそ、本当のイスラエル人だ。彼の内にはりがない。
The document is not either genuine or forged.その文書は本物でも造されたものでもない。
That's a copy.それは物です。
In order to elude her eager public, the movie star checked into the hotel under a false name.一般人を避けるため、その映画スターは名でホテルにチェックインした。
We are not hypocrites in our sleep.我々の睡眠中は善者ではない。
Truth mingled with falsehood.りの入り交じった真。
I don't need fake friends.りの友達なんて要らない。
Hypocrisy is the homage that vice pays to virtue.善とは悪徳が徳に対して払う忠順の誓いである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
[ぎしょう, gishou] Meineid [Add to Longdo]
[ぎぞう, gizou] Faelschung, Nachahmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top