ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶数

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶数-, *偶数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶数[ǒu shù, ㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] even number, #43,427 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] (n) เลขคู่, Ant. 奇数

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] (n,adj-no) even number; (P) [Add to Longdo]
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] (n) {comp} even parity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Twelve is an even number.12は偶数である。
Two, four, six, etc. are even numbers.2、4、6などは偶数です。
Odd numbers alternate with even ones.奇数と偶数は交互に現れる。
Even times odd is even, odd times odd is odd.偶数掛ける奇数は偶数、奇数掛ける奇数は奇数。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] even number [Add to Longdo]
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] gerade_Zahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top