ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

停電

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -停電-, *停電*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停电[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut, #9,435 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
停電[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P) [Add to Longdo]
停電[ていでんび, teidenbi] (n) no-electricity day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Oh, the lights went out.あ、停電だ。
Every hospital has a back-up electric generator in case of blackout.どこの病院にも全て停電に備えて予備の発電機を備えている。
The fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.マンハッタンの金融街にある証券取引所の中には、火災と停電のため、営業を早めに切り上げてしまったところもあります。
Put out the candle. The blackout is over.ろうそくを消して下さい。停電は終わりました。
The company went after its No. 1 customer gripe: power outages.会社は、お客様からの苦情が一番多い停電の問題に取り組みました。
What will happen if there's power failure now?今、停電があったらどうなるだろう。
The power has been cut off since this morning.今朝から停電している。
There was no electricity for two days in the aftermath of the typhoon.台風の余波で2日間停電した。
The whole town was blown out.町全体が停電になった。
A power failure contributed to the confusion in the hall.停電が場内の混乱の一因となった。
Last night I could not do my homework on account of a long blackout.夕べは長い停電のために私は宿題ができなかった。
The storm knocked out power.嵐で停電した。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top