ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -做-, *做*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[做, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to work, to make; to act
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  故 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who causes things to happen 故; 故 also provides the pronuncation, Rank: 246

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] way of doing things; a (regular) practice; a behavior, #2,133 [Add to Longdo]
[jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, ] be called; be known as, #4,635 [Add to Longdo]
[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity, #4,905 [Add to Longdo]
[zuò shì, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] to work; to handle matters; to have a job, #5,214 [Add to Longdo]
[zuò mèng, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, / ] to dream; to have a dream; fig. illusion; fantasy; pipe dream, #6,932 [Add to Longdo]
[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] to prepare a meal; to cook, #7,222 [Add to Longdo]
不到[zuò bù dào, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] impossible, #8,406 [Add to Longdo]
生意[zuò shēng yì, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄧˋ, ] to do business, #9,768 [Add to Longdo]
[zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, ] to be a guest or visitor, #9,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なす, nasu] (v5s) to make [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top