ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -假-, *假*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[假, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] fake, false, deceitful; vacation
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  叚 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] A false 叚 person 亻; 叚 also provides the pronunciation,  Rank: 636

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose, #1,170 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] vacation, #1,170 [Add to Longdo]
[fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to have a holiday or vacation, #4,417 [Add to Longdo]
[xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ, / ] false; a fake; an impostor, #4,902 [Add to Longdo]
[jiǎ rú, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ, ] if, #5,000 [Add to Longdo]
[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] vacation, #5,550 [Add to Longdo]
[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture, #7,253 [Add to Longdo]
[jiǎ zhuāng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤ, / ] to feign; to pretend, #7,741 [Add to Longdo]
[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] go on holiday, #7,774 [Add to Longdo]
[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, ] holiday; non-working day, #8,522 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put on the wig.[CN] 戴上 The Blue Angel (1930)
Are you pretending to be in love with that man?[CN] 你是装喜欢那人? A Farewell to Arms (1932)
...and that you throw the past away[JA] 君の冬が終わり春が始まったと思おう 裝你已走過寒冬迎接春天 Cape No. 7 (2008)
I understood you to say that you reported to our plant ill... and you're here in Berlin indulging in diversions... which are very much beyond your means?[CN] 我明白你說的, 你向我們工廠請病... 可你卻在柏林享受著... 遠遠超出你財力的娛樂, 對嗎? Grand Hotel (1932)
Still[CN] 本来我想装不知道 Episode #1.4 (2004)
I' II pretend until I believe everything I imagine.[JA] 本当にそうだと思えるまで 我會裝... 必死に思い込もう 一直到自以為一切都是真的! Cape No. 7 (2008)
I'll pretend that you forget me that you send your love to me away like a migrating bird[JA] 君を忘れたふりをしよう 我會裝你忘了我 ぼくたちのおもいでが 裝你將你我的過往 渡り鳥のように飛び去ったと思いこもう 像候鳥一般從記憶中遷徙 Cape No. 7 (2008)
Later... if you ask me who I'd choose between Moohyuk and you,[CN] 他不是啦阿姨 宋恩彩我跟你说 如你问我武赫哥和你当中 Episode #1.5 (2004)
- Nose? The nose! You had it![CN] 他的鼻子呢 不是一直在你手里 The Blue Angel (1930)
A puppet, the exact likeness of Cesare, and which took his place in a cabinet, allowed him to divert any suspicion that might fall on the somnambulist.[CN] 藉由他放在箱子里酷似凯撒的人 他躲过了一切对梦游者的怀疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"Let's take it easy and we'll split fifty-fifty."[CN] 我们打拳吧,这样钱来得轻松些,我们五五分 City Lights (1931)
I'll take a vacation, six weeks, eight weeks.[CN] 我會休的, 六個星期, 八個星期. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top