ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倾-, *倾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倾, qīng, ㄑㄧㄥ] to upset, to pour out, to overflow
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  顷 [qǐng, ㄑㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1260

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] to overturn; to collapse; to lean; to tend; to incline; to pour out, #7,320 [Add to Longdo]
[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions), #8,558 [Add to Longdo]
[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products), #8,619 [Add to Longdo]
[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state, #16,347 [Add to Longdo]
[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire, #17,729 [Add to Longdo]
[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out, #17,729 [Add to Longdo]
[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top