ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

候鳥

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候鳥-, *候鳥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候鸟[hòu niǎo, ㄏㄡˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] migratory bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
候鳥[こうちょう, kouchou] (n) bird of passage; migratory bird [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, tomorrow. Come back tomorrow and then I will again have the bird. Yes.[CN] 哦,明天,你們明天再來 到時候鳥就又在我手上了,嗯,就是這樣 Up (2009)
Congratulations on migrating procces[CN] 數著遷移到這兒的候鳥 The Slut (2011)
But then, of course, African swallows are non-migratory.[CN] 但是非洲燕子肯定不是候鳥 Monty Python and the Holy Grail (1975)
I'll pretend that you forget me that you send your love to me away like a migrating bird[JA] 君を忘れたふりをしよう 我會假裝你忘了我 ぼくたちのおもいでが 假裝你將你我的過往 渡り鳥のように飛び去ったと思いこもう 像候鳥一般從記憶中遷徙 Cape No. 7 (2008)
The flamingo's ceaseless journeys among the many lakes of the Rift Valley are nomadic rather than migratory.[CN] 眾多的紅鶴在大裂谷的湖泊之間不懈的遷移 它們是遊牧者,並不是真正的候鳥 The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top