ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

倒れる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倒れる-, *倒れる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้ม  EN: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล่มสลาย  EN: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้มละลาย  EN: to go bankrupt

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気で倒れるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
Eriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.えりこは食事もとらずに長い間、一生懸命働いたので、倒れるのではないかと思った。
Kelly worked until he dropped.ケリーはぶっ倒れるまで働いた。
It was so hot in the stadium that I thought I was going to pass out.スタディアムはたいへん暑くて、倒れるかとおもった。
Because we'll all fall down on the cold ground.だって私達は結局冷たい土に倒れるのだから。
Brutus stabs Caesar, and Caesar falls.ブルータスがシーザーを刺して、シーザーが倒れる
I saw an old man fall on his back in the street.私は通りで老人があお向けに倒れるのを見た。
They say that the cabinet will fall.内閣は倒れるだろうということだ。
A house divided against itself can't stand.内部分裂した家は倒れる
Collapse from exhaustion.疲れ切って倒れる
We heard the tree fall with a crash.木がすさまじい音を立てて倒れるのが聞こえた。
The tree was heard to crash to the ground.木がどすんと音を立てて倒れるのが聞こえた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top