ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

俳句

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俳句-, *俳句*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俳句[pái jù, ㄆㄞˊ ㄐㄩˋ, ] haiku, #120,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳句[はいく, haiku] (n) haiku; 17-mora poem, usu. in 3 lines of 5, 7 and 5 morae; (P) [Add to Longdo]
俳句[はいくかい, haikukai] (n) haiku gathering [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a very famous Haiku poem by Basho.これは芭蕉のひじょうに有名な俳句です。
A famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.日本のある有名な詩人は俳句におけるどのような固定化した考え方にも反対している。
Haiku is related to one of the seasons of the year.俳句は季節と関連が深い。
Now that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.そういえば、電車の中で隣に座ったほろ酔いのおっさんに、自分の俳句を見て欲しいと言われたことがある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top