ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

俳優

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俳優-, *俳優*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
俳優[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳優[はいゆう, haiyuu] (n,adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) [Add to Longdo]
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who is your favorite actor?あなたの好きな俳優は誰ですか。
That actor is both handsome and skillful.あの俳優はハンサムだし、演技もうまい。
I didn't know the actor until I saw the movie.その映画を見てはじめてその俳優を知りました。
That movie star has a large public.その映画俳優にはファンが多い。
That song reminds me of a famous movie actor.その歌を聴くとある有名な映画俳優を思い出す。
One of them is an actor, who is going to pretend to murder someone.その中の1人は俳優で、誰かを殺すふりをするのです。
I agree with you that the actor is very talented.その俳優がとても才能があることについては、あなたと同じ意見です。
The actor has a hideaway in Colorado.その俳優にはコロラドに隠れ家があった。
The actor's death made big headlines in all the papers.その俳優の死は各紙で大見出しで報じられた。
The actor came out from behind the curtain.その俳優はカーテンの後ろから出てきた。
The actor missed a line.その俳優はせりふを1行とばした。
The actor looked his part.その俳優はその役のようにみえた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俳優[はいゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top